< Tillbaka
Skriv ut

Fylla i dagbok ( och liknande dokument )

Dagboks mallen hittas i ”Projektet > Produktion > Dagbok”.
– Ladda ner mallen genom att klicka på de tre punkterna ”…”

  • Öppna sedan den lokala filen (Hamnar i mappen ”Hämtade filer” som standard).
  • Fyll i fälten
  • Spara som

Använd dagens datum i namnet för 1-Dags dagbok, eller veckan för 5-Dags dagbok.
För datum använd formatet YYYY-MM-DD

Ladda upp filen till projektet genom att dra filen in i dagboksmappen, eller välj ”ladda upp” inuti dagboksmappen och välj filen.