< Tillbaka
Skriv ut

Standardkanaler eller privata kanaler i Microsoft Teams

Standardkanaler är tillgängliga för alla teammedlemmar i Teams.
De flesta kanaler är standardkanaler.
Om du behöver en mindre, specifik målgrupp för ett visst ämne kan du använda en privat kanal. Delade kanaler är till för samarbete med personer inom och utanför ditt team eller din organisation.

Standardkanaler

  • De är öppna för alla teammedlemmar och allt som publiceras är sökbart av andra.
  • Som standard kan alla medlemmar i ett team skapa standardkanaler. Organisationsägare kan ändra den här behörigheten och begränsa skapande av kanaler och behörigheter till vissa roller.
  • Du kan inte konvertera en standardkanal till en privat kanal och tvärtom.

Privata kanaler

  • Dessa är för diskussioner som inte ska vara öppna för alla gruppmedlemmar, så du måste bjudas in att ansluta till en för att kunna visa den i ett team.
  • Som standard kan alla teamägare eller teammedlemmar skapa en privat kanal och lägga till medlemmar. Gäster kan inte skapa dem. Administratören kan ändra den här behörigheten och begränsa skapandet av privata kanaler till vissa roller.
  • Du kan inte konvertera en privat kanal till en standardkanal. när en privat kanal skapas länkas den till det överordnade teamet och kan inte flyttas till ett annat team

Filer som du delar i en kanal (kan visas på fliken Filer ) lagras i SharePoint. Mer information finns i Hur SharePoint Online och OneDrive för företag interagera med Teams.

Obs!: Filer som delas i en privat kanal kan endast visas av kanalens medlemmar och lagras i en separat SharePoint från resten av teamets filer.