< Tillbaka
Skriv ut

Slutredovisning

Genom att ändra status på ett projekt från ”Pågående” till ”Slutredovisning” så kopieras relevanta mappar in i ”Slutredovisning”s mappen automatiskt. Den mapp går sedan dela ut externt.

Gå till projektlistan i Teams.
Välj projektet
Klicka på redigera
Byt status till Slutredovisning

Automatiken kan ta några minuter